သင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များ၏ ဈေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မှု သည် အရည်အသွေးတည်ဆောက်နိုင်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါသည်ကို သင်သိပါသလား။

အထက်ပါအကြောင်းအရာ အတွက် အကူအညီပေးနိုင်ရန် MILS မှပညာရှင်များနှင့် "အခမဲ့" ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပေးပါ။

176 Sabai Road, Hlaing Thar Yar Industrial District, Zone 5

Yangon, Republic of the Union of Myanmar

Phone: +95-9-2637 09553     +95-9-2672 87608                        

enquiries@milsciences.com

www.milsciences.com

© 2021 by Myanmar Innovative LIfe Sciences. Website by The Projecteur